Zbirka: Brezkontaktni termometri

Brezkontaktni termometri so naprave za brezkontaktno merjenje temperature. Delujejo na principu zaznave infrardečega (toplotnega) sevanja, ki ga s prostim očesom ne zaznamo, senzor v napravi pa ga zazna in na podlagi tega sevanja določi temperaturo telesa. Metoda je predvsem primerna za merjenje temperature, kjer stik predstavlja nevarnost okužbe merilnika in posledično merilca ali merjenega človeka z virusom ali bakterijo. Kakršnim koli stikom se je v tem času, ko je covid-19 na pohodu, potrebno izogibati in s tem minimizirati možnost okužbe, zato je brezkontaktni termometer idealna rešitev za povsod, kjer je potrebna hitra meritev telesne temperature.

Meritev telesne temperature z infrardečim termometrom je hitra (manj kot ena sekunda) in natančna (+/- 0,2°C), zato je predvsem primerna tam, kjer je velik pretok ljudi, npr. vhod na delovno mesto, vhod v trgovino, na recepciji hotela, na letališču po nekaterih državah merijo temperaturo uradne osebe na ulici in tudi v večstanovanjskih stavbah, za vse te namene je najprimernejši način meritve brezkontaktni infrardeči (IR) digitalni termometer. Primeren je tudi kot termometer za dojenčke, saj je meritev hitra in natančna, pri dojenčkih je namreč meritev temperature, ki traja nekaj minut lahko zelo težavna.

Obstajajo različni infrardeči termometri glede na temperaturno območje, ki ga merijo. Poleg termometra za telesno temperaturo obstaja tudi infrardeči termometer za visoke temperature, s katerim se lahko meri temperatura naprimer 1000°C in več, kar je predvsem uporabno v industriji. Tam pa prav pridejo tudi termovizijske kamere, ki zaznajo temperaturo v vsaki točki senzorja, a teh v naši ponudbi nimamo. Pri termometru za meritev telesne temperature pa je potrebno biti pozoren, da je izdelek registriran kot medicinski pripomoček in skladen z direktivo 93/42/EEC, saj le tak izdelek zagotavlja sledljivost proizvodnje, skladnost s CE certifikatom in predstavnika v EU, ki zbira iinformacije o izdelku ter jih posreduje proizvajalcu. Tako je proizvajalec obveščen o morebitnih problemih z izdelkom, ki mu jih uporabniki posredujejo preko posrednika in lahko izdelek v naslednji verziji popravi oz. v skrajni sili odstrani iz prodaje na trgu Evropske unije.

Infrardeči termometer se včasih napačno poimenuje tudi laserski termometer, do zmešnjave prihaja, ker imajo nekateri infrardeči termometri laser za lažje "ciljanje" merilne točke, ki ji želimo izmeriti temperaturo. Princip meritve temperature pa je v vseh primerih infrardečih thermometrov izključno zaznavanje infrardeče sevanja, svetlobe in za samo meritev ne oddajajo nikakršnega sevanja oz. svetlobe.

Pri negi dojenčka je infrardeči termometer uporaben tudi za meritev temperature mleka, ki ga po flaški damo otroku v ta namen imajo nekateri termometri tudi gumb za razširitev merilnega območja temperature.