Zbirka: Medicinski pripomočki

Medicinski pripomočki so vsi izdelki, ki jih proizvajalec deklarira kot medicinske pripomočke. Pojem medicinskih pripomočkov pokriva vse izdelke, ki se uporabljajo za diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje in lajšanje bolezni, okvar, invalidnosti, anatomskih funkcij ali fizioloških procesov, za nadzor spočetja in ki svojega glavnega predvidenega namena učinka na človeško telo ne dosega na farmakološki, imunološki ali metabolični način. Pod medicinske pripomočke torej zajemamo vse od navadnih obližev do elektromagnetnih in mehaničnih aparatur za bolnišnično uporabo, kirurških instrumentov ter diagnostičnih testov.

Medicinske pripomočke delimo na:

  • “splošne” medicinske pripomočke,
  • aktivne medicinske pripomočke za vsaditev ter
  • in vitro diagnostične medicinske pripomočke,

Medicinski pripomočki tako kot večina izdelkov, ki se prodajajo na evropskem trgu mora imeti CE oznako, poleg tega pa za medicinske pripomočke velja še, da morajo biti v skladu z eno izmed evropskih direktiv, glede na razporeditev medicinskega pripomočka:

  • 93/42/EGS (angleško 93/42/EEC) o medicinskih pripomočkih
  • 90/385/ES (ang. 90/385/EC) o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev
  • 98/79/ES (ang. 98/79/EC) o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

Regulatorne in nadzorstvene funkcije na celotnem področju medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu izvaja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). 

Vir: Spletna stran JAZMP.

Podjetje MojPlanet d.o.o. je vpisano v Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, ki ga vodi in vzdržuje JAZMP.