Kolekcija: Baterije

Asortiman baterija koje možete kupiti uključuje uglavnom plosnate baterije kao što su AG10, AG13, LR2032, LR2025 i druge manje uobičajene. Baterije za slušna pomagala i najčešći tipovi 13, 312, 10 predstavljaju svoje posebno poglavlje.