Kolekcija: HDMI produžnici

HDMI ekstender može se ožičiti putem rj45 kabela ili bežične veze. U slučaju žičane veze, signal s HDMI-ja se prenosi na rj45 konektor i putuje dugim putem preko barem cat5e ethernet kabela, a zatim se ponovno pretvara u HDMI signal, ova metoda konverzije video signala je također nazvan HDBT ili HDBaseT. Uređaji koji omogućuju takav prijenos nekomprimiranog HD signala putem mrežnog kabela nazivaju se HDMI extenders ili HDMI extensions.

Druga metoda je bežični prijenos nekomprimiranog HD video signala putem bežičnog HDMI proširenja koje radi na Wi-Fi frekvencijama. Ovi uređaji su nešto skuplji, ali omogućuju prijenos HD signala do 100m udaljenosti (na otvorenom prostoru).